EPSTEIN, Richard A.: Právo, ekonomie a politika

Radek Vojtek

Abstrakt

Recenze publikace - EPSTEIN, Richard A.: Právo, ekonomie a politika
Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 288 s. ISBN 9788073575298

Bibliografická citace

VOJTEK, Radek. EPSTEIN, Richard A.: Právo, ekonomie a politika. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2016, č. 2, s. 297-300. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5445

Klíčová slova

EPSTEIN, Richard A.: Právo, ekonomie a politika

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BROULÍK, Jan a Jan BARTOŠEK. Ekonomický přístup k právu. Praha: C. H. Beck, 2015, s. XIII. Právo a společnost (C. H. Beck). ISBN 9788074005732.

POSNER, R. A. The economics of justice. Harvard University Press, 1983.

COASE, R. H. The Problem of Social Cost. The Journal of Law&Economics, 1960, 3.

CALABRESI, G. Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts. The Yale Law Journal, 1961, 70(4), s. 499–553.

ŠÍMA, Josef. Ekonomie a právo: úvod do logiky společenského jednání. Praha: Oeconomica, 2004. ISBN 8024507498.

ŘIHÁK, Hynek. Epstein R. A.: Právo, ekonomie a politika. [citováno dne 6. 6. 2016]. Dostupný
z http://www.mises.cz

FUKUYAMA, Francis. Konec dějin a poslední člověk. Překlad Michal Prokop. Praha: Rybka Publishers, 2002. ISBN 8086182274.

EPSTEIN, Richard Allen. Právo, ekonomie a politika. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. ISBN 9788073575298.