DAMOHORSKÝ, Milan; MÜLEROVÁ, Hana; SMOLEK Martin a Tereza SNOPKOVÁ: Zemědělské právo

Hana Musilová

Abstrakt

Recenze publikace - DAMOHORSKÝ, Milan; MÜLEROVÁ, Hana; SMOLEK Martin a Tereza SNOPKOVÁ: Zemědělské právo
Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, 224 s. ISBN 978-80-7380-584-5

Bibliografická citace

MUSILOVÁ, Hana. DAMOHORSKÝ, Milan; MÜLEROVÁ, Hana; SMOLEK Martin a Tereza SNOPKOVÁ: Zemědělské právo. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2016, č. 2, s. 291-296. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5444

Klíčová slova

DAMOHORSKÝ, Milan; MÜLEROVÁ, Hana; SMOLEK Martin a Tereza SNOPKOVÁ: Zemědělské právo

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

DAMOHORSKÝ, Milan a Martin SMOLEK. Zemědělské právo: učební pomůcka. Praha: IFEC, 2001. Justis. ISBN 80-86412-11-3.

SUCHÁNEK, Jaroslav. Nové zemědělské a lesní právo. Praha: Prospektrum, 1996. ISBN 80-7175-046-8.

TICHÁ, Tereza. Integrační tendence v oblasti práva životního prostředí se zaměřením na ochranu přírody a krajiny. Acta Facultatis Juridicae Universitatis Comenianae, Tomus XXIV, Univerzita Komenského Bratislava, 2006.