DERLATKA, Joanna: Wyłączenie sędziego w postępowaniu cywilnym

Alžbeta Rosinová

Abstrakt

Recenze publikace - DERLATKA, Joanna: Wyłączenie sędziego w postępowaniu cywilnym
Warszawa: Wolters Kluwer SA, 2016, 493 s. ISBN 978-83-264-9271-6

Bibliografická citace

ROSINOVÁ, Alžbeta. DERLATKA, Joanna: Wyłączenie sędziego w postępowaniu cywilnym. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2016, č. 2, s. 283-285. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5442

Klíčová slova

DERLATKA, Joanna: Wyłączenie sędziego w postępowaniu cywilnym

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

DAVID, Ludvík et al. Občanský soudní řád: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, 1072 s. ISBN 978-80-7357-460-4

SVOBODA, Karel, et al. Občanský soudní řád. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, 1422 s. ISBN 978-80-7400-506-0.

DOLEŽÍLEK, Jiří. Vyloučení soudce z projednávání a rozhodování věci v civilním řízení. Právní
rozhledy. 1997, roč. 5, č. 4, s. 174–178.