HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše a Lukáš RYŠAVÝ: Mezinárodní právo soukromé: procesní otázky

Lucie Zavadilová

Abstrakt

Recenze publikace - HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše a Lukáš RYŠAVÝ: Mezinárodní právo soukromé: procesní otázky
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1. vyd., 2014, 250 s. ISBN 978-80-244-4546-5.

Bibliografická citace

ZAVADILOVÁ, Lucie. HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše a Lukáš RYŠAVÝ: Mezinárodní právo soukromé: procesní otázky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2016, č. 2, s. 279-282. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5441

Klíčová slova

HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše a Lukáš RYŠAVÝ: Mezinárodní právo soukromé: procesní otázky

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BOGDAN, Michael. Concise Introduction to EU Private International Law. 3. vyd. Groningen: Europa Law Publishing, 2016, 250 s. ISBN 9789089521774

PAUKNEROVÁ, Monika. Evropské mezinárodní právo soukromé. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, xxx, 304 s. ISBN 978-80-7400-504-6

ROZEHNALOVÁ, Naděžda; TÝČ, Vladimír. Evropský justiční prostor (v civilních otázkách). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 401 s. ISBN 80-210-4053-X

STORSKRUBB, Eva. Civil Procedure and EU Law: A Policy Area Uncovered. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2008, xxxiii, 521 s. ISBN 978-0-19-953317-6.