Nový postup EU pro posílení právního státu

Roč.24,č.2(2016)

Abstrakt
Článek pojednává o novém postupu Evropské unie pro posílení právního státu. Tento nově navrhovaný mechanismus je nejprve srovnáván s jinými dosavadními mechanismy pro prosazování unijního práva. Zkoumán je přitom jak z pohledu právního, tak i politického. Problém totiž spočívá ve skutečnosti, že postup navržený Komisí může vyústit v další přesun kompetencí z členských států na Evropskou unii. Nadto, závažné a politicky citlivé spory by dle Komise měly být rozhodovány Komisí samou, tedy orgánem politickým, a proto nesoudním. Argumenty, že navrhovaný mechanismus přispívá k právní jistotě členských států, nejsou správné. Navrhovaný postup totiž neobjasňuje pravidla stávající, ale rozšiřuje dosah činností Evropské unie o nové oblasti.


Klíčová slova:
Právní stát; řízení pro porušení povinnosti; Komise; infringement

Stránky:
191–201
Biografie autora

David Sehnálek

Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

odborný asistent
Reference

DASHWOOD, A. a R. WHITE. Enforcement Actions Under Articles 169 and 170 EEC. European Law Review. Roč. 1989, č. 14. s. 388–411.

KŘEPELKA, F. Přenos, doprovod a zohlednění evropského práva českým právem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2010, s. 35, 125 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica č. 364. ISBN 978-80-210-5066-2.

WENNERÅS, P. ‚Sanctions against Member States under Article 260 TFEU: Alive, but not kicking?‘ (2012) 49 Common Market Law Review, Issue 1, s. 145–175.

MOLEK, P. Materiální ohnisko ústavy: věčný limit evropské integrace? Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 246 a násl., 285 s. Edice Scientia 488. ISBN 978-80-210-7435-4.

KOCHENOV, D. a L. PECH Upholding the Rule of Law in the EU: On the Commission’s ‘Pre-Article 7 Procedure’ as a Timid Step in the Right Direction. EUI Working Paper RSCAS 2015/24. ISSN 1028-3625 [online]. [cit. 2016-01-23]. Dostupné z: http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/35437/RSCAS_2015_24.pdf?sequence=3

MASHAW, J. L. „Federal Issues In and About the Court of Justice of the European Communities“ (1965). Faculty Scholarship Series. Paper 1163. [online]. [cit. 2016-01-23]. Dostupné z: http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1163, s. 31.

BUGARIC, B. Protecting Democracy and the Rule of Law in the European Union: The Hungarian Challenge [online]. [cit. 2016-01-23]. Dostupné z: SSRN: http://ssrn.com/abstract=2257935.

MARTINICO, G.. The Tangled Complexity of the EU Constitutional Process The Frustrating Knot of Europe. Abingdon, 2012, s. 156 a násl.

Metriky

0


587

Views

606

PDF views