Profesor římského práva a právní historie Valentin Urfus

Michaela Židlická

Abstrakt

22. 11. 1928 – 17. 8. 2014

Bibliografická citace

ŽIDLICKÁ, Michaela. Profesor římského práva a právní historie Valentin Urfus. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 3, s. 291-292. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5396

Plný Text: