Pavel Jiříček, Tomáš Marek: Řešeni bagatelních deliktů aneb Vive la bagatelle!

Jan Provazník

Abstrakt

Recenze publikace - Pavel Jiříček, Tomáš Marek: Řešeni bagatelních deliktů aneb Vive la bagatelle!
Praha: Leges, 2014, 128 stran, ISBN 978-80-87576-90-8

Bibliografická citace

PROVAZNÍK, Jan. Pavel Jiříček, Tomáš Marek: Řešeni bagatelních deliktů aneb Vive la bagatelle! Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 3, s. 288-289. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5394

Plný Text: