Marek Káčer: Prečo zotrvať pri rozhodnutom. Teória záväznosti precedentu

Jan Kysela

Abstrakt

Recenze publikace - Marek Káčer: Prečo zotrvať pri rozhodnutom. Teória záväznosti precedentu
Praha: Leges, 2013, 167 str.

Bibliografická citace

KYSELA, Jan. Marek Káčer: Prečo zotrvať pri rozhodnutom. Teória záväznosti precedentu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 3, s. 286-288. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5393

Plný Text: