KRÁL, Richard: Směrnice EU z pohledu jejich transpozice a vnitrostátních účinků

Kateřina Hlinková

Abstrakt

Recenze publikace - KRÁL, Richard: Směrnice EU z pohledu jejich transpozice a vnitrostátních účinků
Praha: C.H. Beck, 2014, 310 s. ISBN 978-80-7400-282-3.

Bibliografická citace

HLINKOVÁ, Kateřina. KRÁL, Richard: Směrnice EU z pohledu jejich transpozice a vnitrostátních účinků. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 3, s. 284-285. [cit. 2020-07-11]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5391

Plný Text: