VIII. ročník mezinárodní konference Dny práva 2014

Jiří Valdhans

Abstrakt

Osmý ročník mezinárodní konference Dny práva 2014 se uskutečnil na půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity ve dnech 19. – 20. listopadu 2014. Letošní ročník lze s ohledem na počet účastníků označit jako výjimečný, neboť překročil hranici pěti set přihlášených účastníků (více než 550). Ze zájmu o konferenci je patrné, že si od svých počátků v roce 2007 vydobyla pevné místo a představuje etablované fórum pro setkání jak právních teoretiků, tak právních praktiků nejen ve středoevropském prostoru.

Bibliografická citace

VALDHANS, Jiří. VIII. ročník mezinárodní konference Dny práva 2014. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 3, s. 282-283. [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5390

Plný Text: