Jsou místní komunikace stále místními komunikacemi?

Aleš Mácha

Abstrakt

Dne 29. ledna 2014 vydal rozšířený senát Nejvyššího správního soudu (dále jen NSS) usnesení č. j. 9 As 15/2012 - 27. Toto usnesení přináší konečnou odpověď na několik let diskutovanou otázku, zda místní komunikace, které vznikly za účinnosti zákona č. 135/1961 Sb., silniční zákon (dále jen SZ), zůstaly místními komunikacemi i po nabytí účinnosti zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen ZPK), který SZ v plném rozsahu nahradil. Důvodem této otázky byla odlišná koncepce vzniku místních komunikací. Tento článek si bere cíl zhodnotit praktické důsledky z tohoto usnesení vyplývající a zároveň odpovědět na otázku, zda toto rozhodnutí má vliv a jaký na vlastnické vztahy k místním komunikacím.

Bibliografická citace

MÁCHA, Aleš. Jsou místní komunikace stále místními komunikacemi? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 3, s. 243-249. [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5385

Plný Text: