TICHÝ, L., RONOVSKÁ, K., KOCÍ, M. (eds.): Trust a srovnatelné instituty v Evropě

Vlastimil Vitoul

Abstrakt

Recenze publikace - TICHÝ, L., RONOVSKÁ, K., KOCÍ, M. (eds.): Trust a srovnatelné instituty v Evropě
Praha: Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy, 2014, 235 s.

Bibliografická citace

VITOUL, Vlastimil. TICHÝ, L., RONOVSKÁ, K., KOCÍ, M. (eds.): Trust a srovnatelné instituty v Evropě. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 4, s. 389-390. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5375

Plný Text: