VÍTOVÁ, Blanka: Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci soukromého práva

Iva Šťavíková Řezníčková

Abstrakt

Recenze publikace - VÍTOVÁ, Blanka: Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci soukromého práva
Vydání druhé, první v Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, 264 s. ISBN 978-80-7478-491-0

Bibliografická citace

ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ, Iva. VÍTOVÁ, Blanka: Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci soukromého práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 4, s. 377-379. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5369

Plný Text: