(Niektoré) Zmluvnoprávne aspekty práva proti nekalej súťaži

Kristián Csach

Abstrakt

V príspevku by autor rád vzdal hold jubilantovi nadviazaním na dve z oceánu jeho myšlienok, a to na úvahy o sudcovskej skutkovej podstate nekalej súťaže – porušení noriem z iných právnych predpisov s dôsledkami pre súťažné postavenie a na úvahu, že porušenie zákazu nekalých obchodných praktík je postihovateľné konkurenčnými žalobami aj ako nekalosúťažné konanie. Tieto úvahy by rád premietol do kontextov zmluvného práva.

Bibliografická citace

CSACH, Kristián. (Niektoré) Zmluvnoprávne aspekty práva proti nekalej súťaži. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2015, č. 1, s. 9-13. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5350

Plný Text: