K jubileu emeritního profesora Právnické fakulty Masarykovy univerzity Petra Hajna

Naděžda Rozehnalová

Abstrakt

Pane profesore, do budoucna Vám přeji hlavně zdraví. Protože tvůrčí úspěchy Vám přát nemusím. Ty budou, protože ty k Vám nedílně patřily a patří.

Bibliografická citace

ROZEHNALOVÁ, Naděžda. K jubileu emeritního profesora Právnické fakulty Masarykovy univerzity Petra Hajna. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2015, č. 1, s. 1-2. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5348

Plný Text: