Dny práva 2015

Jiří Valdhans

Abstrakt

Právnická fakulta Masarykovy univerzity uspořádala v roce 2015 již devátý ročník konference Dny práva 2015, a to ve dnech 18.-19. listopadu 2015. Konference nepředstavuje fórum pouze pro vědecké diskuze, ale snaží se být místem diskuzí mezi akademickými pracovníky a právními praktiky.

Bibliografická citace

VALDHANS, Jiří. Dny práva 2015. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2015, č. 3, s. 328-329. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5308

Plný Text: