Dny práva 2015

Roč.23,č.3(2015)

Abstrakt
Právnická fakulta Masarykovy univerzity uspořádala v roce 2015 již devátý ročník konference Dny práva 2015, a to ve dnech 18.-19. listopadu 2015. Konference nepředstavuje fórum pouze pro vědecké diskuze, ale snaží se být místem diskuzí mezi akademickými pracovníky a právními praktiky.

Stránky:
328–329
Biografie autora

Jiří Valdhans

Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

odborný asistent
Metriky

467

Views

210

PDF views