(R)evolution of clinics in Europe

Roč.23,č.3(2015)

Abstrakt
European Network of Clinical Legal Education uspořádala ve dnech 26. a 27. října 2015 v Budapešti již třetí ročník konference zaměřené na klinické právní vzdělávání v Evropě. Konference přilákala 76 účastníků z 19 zemí. Většina účastníků byla z Evropy, někteří však přijeli i z Turecka, USA, Jordánska či Jihoafrické republiky.


Stránky:
326–327
Biografie autora

Jaroslav Benák

Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

odborný asistent
Metriky

294

Views

167

PDF views