Správa o 17. konferencii právnych romanistov Českej republiky a Slovenskej republiky

Roč.23,č.3(2015)

Abstrakt
Tradícia romanistických konferencií, začatá v roku 1994 z iniciatívy profesora rímskeho práva dr. h. c. prof. JUDr. Petra Blahu, CSc. (vtedy Univerzita Komenského, Bratislava), pokračovala tento rok svojím sedemnástym ročníkom.

Stránky:
322–324
Biografie autora

Vojtech Vladár

Katedra rímskeho a církevného práva, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

vedúci
Metriky

334

Views

193

PDF views