HRDINA, Ignác Antonín: Dokumenty tridentského koncilu

Ladislav Vojáček

Abstrakt

Recenze publikace - HRDINA, Ignác Antonín: Dokumenty tridentského koncilu
(latinský text a překlad do češtiny)
Přeložil Ignác Antonín Hrdina, O.Praem. Praha: KRYSTAL OP, s. r. o., 2015, 335 s. ISBN 987-80-87183-75-5. Vyšlo ve spolupráci s královskou kanonií premonstrátů na Strahově a Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni.

Bibliografická citace

VOJÁČEK, Ladislav. HRDINA, Ignác Antonín: Dokumenty tridentského koncilu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2015, č. 3, s. 318-321. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5304

Plný Text: