HRDINA, Ignác Antonín: Dokumenty tridentského koncilu

Roč.23,č.3(2015)

Abstrakt
Recenze publikace - HRDINA, Ignác Antonín: Dokumenty tridentského koncilu
(latinský text a překlad do češtiny)
Přeložil Ignác Antonín Hrdina, O.Praem. Praha: KRYSTAL OP, s. r. o., 2015, 335 s. ISBN 987-80-87183-75-5. Vyšlo ve spolupráci s královskou kanonií premonstrátů na Strahově a Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni.
Biografie autora

Ladislav Vojáček

Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

vedoucí