ČERNÝ, David a kol.: Lidské embryo v perspektivě bioetiky

Abstrakt

Recenze publikace - ČERNÝ, David a kol.: Lidské embryo v perspektivě bioetiky
Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., společně s vysokou školou CEVRO Institut, 2011, 212 s., ISBN 978-80-7357-648-6.

Bibliografická citace

VALC, Jakub. ČERNÝ, David a kol.: Lidské embryo v perspektivě bioetiky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2015, č. 3 [cit. 2018-06-18]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5303

Plný Text: