ČERNÝ, David a kol.: Lidské embryo v perspektivě bioetiky

Roč.23,č.3(2015)

Abstrakt
Recenze publikace - ČERNÝ, David a kol.: Lidské embryo v perspektivě bioetiky
Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., společně s vysokou školou CEVRO Institut, 2011, 212 s., ISBN 978-80-7357-648-6.

Stránky:
316–318
Biografie autora

Jakub Valc

Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorand
Metriky

382

Views

489

PDF views