BALKIN, Jack M.: Living originalism

Abstrakt

Recenze publikace - BALKIN, Jack M.: Living originalism
London, Cambridge, 2011, 474 s. ISBN 978-0-674-06178-1

Bibliografická citace

MALANÍK, Michal. BALKIN, Jack M.: Living originalism. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2015, č. 3 [cit. 2018-06-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5302

Plný Text: