MOREWITZ, S. J.: Stalking and Violence, New Patterns of Trauma and Obsession

Ivana Jarošová

Abstrakt

Recenze publikace - MOREWITZ, S. J.: Stalking and Violence, New Patterns of Trauma and Obsession
New York: Kluwer Academic Publishers, 1. vydání, 2004, 150 stran.

Bibliografická citace

JAROŠOVÁ, Ivana. MOREWITZ, S. J.: Stalking and Violence, New Patterns of Trauma and Obsession. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2015, č. 3, s. 313-314. [cit. 2021-02-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5301

Plný Text: