30th European Students’ Convention and PASCL Second Annual Conference

Adam Táborský, Helena Janyšková

Abstrakt

Mezi 28. a 30. zářím roku 2015 proběhl v Bruselu již 30. ročník setkání evropských studentů a zároveň se uskutečnila druhá PASCL konference. Tématem byla role vzdělávání s důrazem na perspektivu inkluze skrze přístup učení orientovaného na studenta. Konference probíhala v atraktivních prostorách Evropského parlamentu a Vlámské galerie vědy a umění.

Bibliografická citace

TÁBORSKÝ, Adam a Helena JANYŠKOVÁ. 30th European Students’ Convention and PASCL Second Annual Conference. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2015, č. 4, s. 448-449. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5288

Plný Text: