JINDRA, Zdeněk; JAKUBEC, Ivan a kolektiv: Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie

Veronika Mojžišová

Abstrakt

Recenze publikace - JINDRA, Zdeněk; JAKUBEC, Ivan a kolektiv: Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie

Praha: Karolinum, 2015, 1. vydání, 524 s. ISBN 978-80-246-2945-2.

Bibliografická citace

MOJŽIŠOVÁ, Veronika. JINDRA, Zdeněk; JAKUBEC, Ivan a kolektiv: Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2015, č. 4, s. 445-447. [cit. 2020-08-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5287

Plný Text: