Radbruch: O napětí mezi účely práva

Petr Kreuz

Abstrakt

Recenze publikace Radbruch: O napětí mezi účely práva

Přeložil Libor Hanuš. S předmluvou Pavla Holländera.
Praha: Wolters Kluwer Česká republika 2012. 160 s. ISBN 978-80-7357-919-7.

Bibliografická citace

KREUZ, Petr. Radbruch: O napětí mezi účely práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2015, č. 4, s. 440-441. [cit. 2020-08-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5284

Plný Text: