X. ročník mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků - Miľníky práva v stredoeurópskom priestore 2016

Marcela Lukášová, Zdeněk J. Skupin

Abstrakt

Ve dnech 10. až 12. března 2016 se pod záštitou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Kancelárie Národnej Rady Slovenskej Republiky pořádal jubilejní 10. ročník mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Konference proběhla v prostorách ÚZ NR SR Častá-Papiernička.

Bibliografická citace

LUKÁŠOVÁ, Marcela a Zdeněk SKUPIN. X. ročník mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků - Miľníky práva v stredoeurópskom priestore 2016. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2016, č. 1, s. 103-105. [cit. 2020-04-03]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5269

Plný Text: