Aktuální problémy počítačové kriminality včetně její prevence

Josef Kuchta

Abstrakt

Článek pojednává o počítačové kriminalitě a zejména o její podstatné části – internetové kriminalitě – z kriminologického pohledu. Přináší některé nové podněty a skutečnosti týkající se zejména změnám názvu a pojmu této kriminality, jednotlivých forem kybernetických útoků, kybernetické bezpečnosti, zvláštnostem pachatelů a možnostem prevence. Jde o podklad pro nové úvahy pro zkoumání této trestné činnosti.

Bibliografická citace

KUCHTA, Josef. Aktuální problémy počítačové kriminality včetně její prevence. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2016, č. 1, s. 5-19. [cit. 2020-07-03]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5260

Klíčová slova

počítačová kriminalita; kybernetická kriminalita; jednotlivé útoky; prevence; kybernetická bezpečnost; prevence; trestní právo; kriminologie.

Plný Text: