Soud by na hry nešel aneb o hledání optimální jednotky analýzy

Roč.31,č.2(2023)

Abstrakt

Text je příspěvkem do sympozia ke knize Citační analýza judikatury. Autor řeší otázku, zda nemohlo být dosaženo zajímavějších výsledků při výběru jiné jednotky analýzy. Tedy, zda při empirickém zkoumání soudnictví není zajímavější se dívat primárně do „nižších pater“ než na soudy či dokonce soudnictví jako celek. Další text předestírá několik možných strategií, které mohou přinést zajímavá zjištění o českém Ústavním soudu a jeho vnitřním fungování.


Klíčová slova:
citační analýza judikatury; metodologie; ústavní soudnictví

Stránky:
447–456
Reference

BLISA, A., KOSAŘ, D. Court Presidents: The Missing Piece in the Puzzle of Judicial Governance. German Law Journal. 2018, roč. 19, č. 7. DOI: http://doi.org/10.1017/S2071832200023324

BRYCHTA, K., KUPČÍK, P., PROCHÁZKA, V. Pojmové znaky podvodu na DPH v judikatuře Soudního dvora Evropské unie. Časopis pro právní vědu a praxi. 2021, roč. 29, č. 3. DOI: http://doi.org/10.5817/CPVP2021-3-8

GANGUR, P. Obecné soudy jako předkladatelé návrhů Ústavnímu soudu. In: Základní práva a ústavní principy v judikatuře obecných soudů. Praha: Leges, 2021.

HARARI, Y. N. Sapiens: stručné dějiny lidstva. Voznice: Leda, 2021.

HARAŠTA, J. K významu citační analýzy při aplikaci práva. Správní právo. 2017, č. 3.

HARAŠTA, J., SMEJKALOVÁ, T., NOVOTNÁ, T., ŠAVELKA, J., POLČÁK, R., KASL, F., LOUTOCKÝ, P., MÍŠEK, J. Citační analýza judikatury. Praha: Wolters Kluwer, 2021.

HOŘEŇOVSKÝ, J., CHMEL, J. Proces vzniku rozhodnutí Ústavního soudu ČR. Časopis pro právní vědu a praxi. 2015, roč. 23, č. 3. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5299

CHMEL, J. Zpravodajové a senáty: Vliv složení senátu na rozhodování Ústavního soudu České republiky o ústavních stížnostech. Časopis pro právní vědu a praxi. 2017, roč. 25, č. 4. DOI: http://doi.org/10.5817/CPVP2017-4-9

KOPA, M. Domestic Judicial Treatment of European Court of Human Rights Case Law – příběh o kabátu, který naše soudy nosí dál než košili. Časopis pro právní vědu a praxi. 2021, roč. 29, č. 2, s. 381. DOI: http://doi.org/10.5817/CPVP2021-2-9

KOSAŘ, D., LIXINSKI, L. Domestic Judicial Design by International Human Rights Courts. American Journal of International Law. 2015, roč. 109, č. 4. DOI: http://doi.org/10.5305/amerjintelaw.109.4.0713

KOSAŘ, D., PAPOUŠKOVÁ, T. Přinesla „Pospíšilova“ reforma kárného řízení skutečně zpřísnění kárného postihu českých soudců? Časopis pro právní vědu a praxi. 2017, roč. 25, č. 2. DOI: http://doi.org/10.5817/CPVP2017-2-3

KOSAŘ, D., PETROV, J. The Architecture of the Strasbourg System of Human Rights: The Crucial Role of the Domestic Level and the Constitutional Courts in Particular. Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. 2017, č. 77.

KOTLÁN, P. Subsidiarita trestní represe v nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 26. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 46/18. Časopis pro právní vědu a praxi. 2020, roč. 28, č. 4. DOI: http://doi.org/10.5817/CPVP2020-4-7

KOTLÁN, P. Pandemie nemoci COVID-19, nouzový stav a rozsudek trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2021. Časopis pro právní vědu a praxi. 2021, roč. 29, č. 3. DOI: http://doi.org/10.5817/CPVP2021-3-10

KRATOCHVÍL, J. Lidská práva v praxi obecných soudů. Praha, 2020.

KRATOCHVÍL, J. Důvody pro zdrženlivý přezkum Ústavním soudem. Časopis pro právní vědu a praxi. 2022, roč. 30, č. 4. DOI: http://doi.org/10.5817/CPVP2022-4-6

MICHKOVÁ, K. Ochrana náboženského cítění po česku: případ Duka a jeho dopady na ochranu náboženského cítění v České republice. Časopis pro právní vědu a praxi. 2022, roč. 30, č. 4. DOI: http://doi.org/10.5817/CPVP2022-4-3

PAPOUŠKOVÁ, T. Nastolování agendy u Ústavního soudu: Kdo a na základě čeho vybírá, která případy projednat a které odmítnout? Jurisprudence [online]. 2018, č. 6 [cit. 16. 02. 2023]. Dostupné z: https://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/nastolovani-agendy-u-ustavniho-soudu-kdo-a-na-zaklade-ceho-vybira​-ktere-pripady-projednat-a-ktere-odmitnout.m-350.html

PAVONE, T. The Ghostwriters: Lawyers and the Politics behind the Judicial Construction of Europe. Cambridge University Press, 2022. DOI: http://doi.org/10.1017/9781009076326

PÓCZA, K., DOBOS, G., GYULAI, A. How to Measure the Strength of Judicial Decisions: A Methodological Framework. German Law Journal. 2017, roč. 18, č. 6. DOI: http://doi.org/10.1017/S2071832200022422

SMEKAL, H. a kol. Mimoprávní vlivy na rozhodování českého Ústavního soudu: Brno, 2021. DOI: http://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9884-2021

STYPA, O. Vliv judikatury Evropského soudu pro lidská práva na systém vojenského soudnictví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Časopis pro právní vědu a praxi. 2021, roč. 29, č. 3. DOI: http://doi.org/10.5817/CPVP2021-3-5

ŠIPULOVÁ, K. The Czech Constitutional Court: Far away from political influence. In: PÓCZA, K. Constitutional Politics and the Judiciary Decision-making in Central and Eastern Europe. 1. vyd. Abingdon, New York: Routledge, 2019, s. 32–60. ISBN 978-1-138-60764-4. DOI: https://doi.org/10.4324/9780429467097-3

ŠIPULOVÁ, K., SMEKAL, H., JANOVSKÝ, J. Searching for a Reference: Using Automated Text Analysis to Study Judicial Compliance. Masaryk University Journal of Law and Technology. 2018, roč. 12, č. 2. DOI: http://doi.org/10.5817/MUJLT2018-2-2

VYHNÁNEK, L. A Holistic View of the Czech Constitutional Court Approach to the ECtHR’s Case Law. On the Importance of Individual Justices. Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. 2017, č. 77.

WEILER, J. H. H. The Court of Justice on Trial: Hjalte Rasmussen: On Law and Policy in the European Court of Justice. Common Market Law Review. 1987, č. 24.DOI: https://doi.org/10.54648/COLA1987027

Metriky

0

Crossref logo

149

Views

81

PDF views