WINTR, Jan. Proměny parlamentní kultury

Roč.30,č.4(2022)

Abstrakt

Na konci roku 2021 pražské nakladatelství Auditorium vydalo knihu Jana Wintra Proměny parlamentní kultury. Touto knihou se Wintr, profesor teorie, filozofie a sociologie práva působící na Katedře teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, snaží navázat na svůj pravděpodobně nejznámější odborný počin, knihu Česká parlamentní kultura z roku 2010. V ní se zabýval českým parlamentem od jeho vzniku v roce 1993 do roku 2010.


Stránky:
867–872
Biografie autora

Kateřina Ochodková

Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno

doktorandka, studentka

Reference

BOBEK, M. Výzkum v právu: Reklama na Nike, nebo kvantová fyzika? Jurisprudence. 2016, č. 6, s. 3–10.

GRINC, J. Národní parlamenty a demokratická legitimita Evropské unie. Praha: Leges, 2015. ISBN 978-80-7502-091-8.

KLUSOŇOVÁ, M. Recenze práce Jana Wintra Česká parlamentní kultura. Časopis pro právní vědu a praxi. 2012, č. 2, s. 216–219.

KOßE, M. Parliaments in Time. The Evolution of Legislative Democracy in Western Europe, 1866-2015. Oxford: ECPR, Oxford University Press, 2018. ISBN 978-0-19-876691-9.

WINTR, J. Česká parlamentní kultura. Praha: Auditorium, 2010, 432 s. ISBN 978-80-87284-13-1.

Metriky

117

Views

118

PDF views