Mezinárodní setkání studentů doktorského studia právních dějin

Roč.30,č.4(2022)

Abstrakt

Zpráva z konference pojednávající o průběhu a vybraných závěrech první mezinárodní konference studentů doktorských programů na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.


Klíčová slova:
právní dějiny; římské právo

Stránky:
873–876
Biografie autora

Jan Kabát

Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorand

Metriky

54

Views

23

PDF views