Salus populi jako korektiv rozhodování v pandemických situacích: past, nebo cíl?

Roč.30,č.4(2022)

Abstrakt

Článek se věnuje způsobům vypořádání se s krizovou situací (epidemií) v dílech právně filosofických autorů sedmnáctého století (Hobbes, Spinoza, Mansvelt, Locke) a dílech krásné literatury (Mann, Camus, Čapek) a zkoumá možnosti jejich využití v současném prostředí právního řádu České republiky. Zjištěním článku je, že metody použité v této literatuře jsou přenositelné i do současnosti a mohou tak nabídnout alespoň kontury racionální regulace. Určité meze regulace, plynoucí nejen ze sféry ryze právního uvažování, ale také z literatury (včetně literatury počátku dvacátého století v ČR) jsou proto možným základem naší současné právní identity.


Klíčová slova:
Epidemie; právní regulace; právo a literatura; regulace nemoci

Stránky:
785–803
Reference

ADAMS, B. Sunset: A Proposal for Accountable Government. Administrative Law Review. 1976, roč. 28, č. 3.

ALFORD, R. P. Is an Inviolable Constitution a Suicide pact? Historical Perspective on Executive Power to Protect the Salus Populi. Saint Louis University Law Journal. 2014, roč. 58.

ARDE-ACQUAH, P. E. Salus Populi Supreme Lex Esto: Balancing Civil Liberties and Public Health Interventions in Modern Vaccination Policy. Washington University Jurisprudence Review. 2015, roč. 7, č. 2.

BITTAR, E.C.B. Semiotics, Law & Art. Between Theory of Justice and the Theory of Law. Cham: Springer, 2021. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-58880-9

BYTTEBIER, K. Covid-19 and Capitalism. Success and Failure of the Legal Method for Dealing with Pandemic. Cham: Springer, 2022. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-92901-5

CAMUS, A. Mor. Praha: Nakladatelství Hynek, 1997.

CICERO. Oratio pro Tito Annio Milone. Cambridge: University Press, 1886.

CICERO. O zákonech. Praha: OIKOYMENH, 2017.

COHEN, S. Folk Devils and Moral Panics. The Creation of Mods and Rockers. Oxon: Routledge, 2011. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203828250

ČAPEK, K. Bílá nemoc. Drama o třech aktech ve 14 obrazech. Praha: Fr. Borový, 1937.

ČERNÝ, K. Mor 1480–1730. Epidemie v lékařských traktátech raného novověku. Praha: Karolinum, 2014.

DALY P., TOMLINSON, J. (eds). Researching Public Law in Common Law Systems. Cheltenham: Edward Elgar, 2022. Dostupné z: https://ssrn.com/abstract=4087836

FOREJOHN, J., PASQUINO, P. The Law of the Exception: A Typology of Emergency Powers. International Journal of Constitutional Law. 2004, roč. 2, č. 2. DOI: https://doi.org/10.1093/icon/2.2.210

FOUCAULT, M. The Birth of Social Medicine. In: FOUCAULT, M. Power. Essential Works of Foucault 1954–1984. London: Penguin Books, 2000.

FOUCAULT, M. Security, Territory, Population. Lectures at the Collége de France 1977–1978. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009.

FOUCAULT, M. Zrození kliniky. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010.

GALLIGAN, D. J. Constitutions and the Classics. Patterns of Constitutional Thought from Fortescue to Bentham. Oxford: Oxford University Press, 2014. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198714989.001.0001

GESTEL, R. van, MICKLITZ, H.-W. Revitalizing Doctrinal Legal Research in Europe: What About Methodology? EUI Working Paper Law. 2011, č. 2011/5.

GOUDRIAAN, A. Reformed Orthodoxy and Philosophy, 1625–1750: Gisbertus Voetius, Petrus van Mastricht, and Anthonius Driessen. Leiden: Brill, 2006. DOI: https://doi.org/10.1163/9789047411543

HOBBES, T. Leviathan neboli o podstatě zřízení a moci státu církevního a občanského. Praha: Melantrich, 1941.

HUTCHINSON, T. Doctrinal Research: Researchning the Jury. In: WATKINS, D., BURTON, M. (eds.). Research Methods in Law. 2. vyd. Oxon: Routledge, 2018.

JUNG, M. An Investigation of the Causal Inference Between Epidemiology and Jurisprudence. Singapore: Springer, 2018. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-10-7862-0

JUSTE, O. F. Salus Pupuli Suprema Lex. Revista de Bioetica Derecho. 2020, roč. 50, č. 5. DOI: https://doi.org/10.1344/rbd2020.50.31697

KITCHER, P. Deaths in Venice: The Cases of Gustav von Aschenbach. New York: Columbia University Press, 2013. DOI: https://doi.org/10.7312/kitc16264

KIVOTIDIS, D. Distatorship. New Trajectories in Law. Oxon: Routledge, 2021. DOI: https://doi.org/10.4324/9781003145974

KŘEPELKA, F. Světová a evropská epidemická spolupráce a české (ne)zvládání izolací a karantén. Správní právo. 2021, roč. 54, č. 6–7.

LOCKE, J. Dvě pojednání o vládě. Praha: Nakladatelství Česloslovenská akademie věd, 1965.

LOUGHLIN, M. The Idea of Public Law. Oxford: Oxford University Press, 2003. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199274727.001.0001

LOUGHLIN, M. Foundations of Public Law. Oxford: Oxford University Press, 2010. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199256853.001.0001

MALOY, J. S. The Colonial American Origins of Modern Democratic Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511509711

MANN, T. Smrt v Benátkách. Praha: Kvasnička a Hampl, 1927.

MANSVELT, R. Adversus anonymum theologico-politicum liber singularis: in quo omnes et singulae tractatus theologico-politici dissertationes examinantur et refelluntur. cum praemissa disquisitione de divina per naturam et scripturam revelatione. Amstelaedami: Abrahamum Wolfgang Bibliopolam, 1674.

PECZENIK, A. A Theory of Legal Doctrine. Ratio Iuris. 2001, roč. 14, č. 1. DOI: https://doi.org/10.1111/1467-9337.00173

SELDEN, J. Table-Talk: Being the Discourses of John Selden Esq. Edinburgh: Turnbull and Spears, 1898.

SONTAG, S. Illness as Metaphor. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1978.

SPERVER, E. The Messianic in the Law: Rule, Exception, Health and the Emancipatory Potential of the Legal Maxim Salus Populi Supreme Lex Esto. University of Bologna Law Review. 2016, roč. 1, č. 2.

SPINOZA, B. de. Tractatus theologico-politicus: A Theological and Political Treatise. London: N. Trübner & Co., 1868.

STEEL, D. Plague Writing: From Boccaccio to Camus. Journal of European Studies. 1981, roč. 42, č. 11, s. 88–110. DOI: https://doi.org/10.1177/004724418101104202

STEINBERG, J. Spinoza’s Curious Defense of Toleration. In: MELAMED, Y. Y., ROSENTHAL, M. A. Spinoza’s ‘Theological-Political Treatise’: A Critical Guide. Cambridge. Cambridge University Press, 2010.

STEINBERG, J. Spinoza’s Political Psychology. The Taming of Fortune and Fear. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. DOI: https://doi.org/10.1017/9781316493465

STĘMPIEŃ, M. Exploring New Avenues for Studying the Legal Culture: Drawing on Homi Bhabha’s Theorization of “Culture”. In: STĘMPIEŃ, M., KLAKLA, J. B. (eds.). Law and Culture. Reconceptualization and Case studies. Cham: Springer, 2022. DOI: DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-81193-8_2

STIFTER, A. Žula. Smolaři. Praha: Vitalis, 2004.

THUKYDIDES. Dějiny peloponnéské války. Praha: Odeon, 1977.

VARGA, C. Law and its Doctrinal Study. On Legal Dogmatics. Acta Juridica Hungarica. 2008, roč. 49, č. 3. DOI: https://doi.org/10.1556/AJur.49.2008.3.1

VRANKEN, J. B. M. Methodology of Legal Doctrinal Research: A Comment on Westerman. In: HOECKE, M. A. A. van.Methodologies of Legal Research. Which Kind of Method for What Kind of Discipline. Oxford: Hart Publishing, 2011.

WEINBERGER, O. Norma a instituce. Úvod do teorie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017.

ZIEMIŃSKI, I. „Więc nie ma żadnej choroby w Wenecji?” Obraz epidemii w noweli Tomasza Manna Śmierć w Wenecji. Kontexty kultury. 2020, roč. 17, č. 3. DOI: https://doi.org/10.4467/23531991KK.20.023.13137

Metriky

0

0


153

Views

81

PDF views