Beyond Compliance: odpověď autorů

Roč.29,č.2(2021)

Abstrakt
Tento příspěvek je koncipován jako odpověď autorů monografie Domestic Judicial Treatment of European Court of Human Rights Case Law: Beyond Compliance (KOSAŘ, D. et al. Routledge, 2020) na reakce komentátorů v tomto sympoziu. Rekapitulujeme východiska monografie a rozvíjíme některé v knize obsažené argumenty s ohledem na připomínky komentátorů. Článek reflektuje poznámky a stěžejní body, které komentátoři nadnesli: v první části se věnuje přesnějšímu vysvětlení metodologických východisek našeho přístupu k soudcovskému zacházení s judikaturou ESLP, ve druhé části se hlouběji zamýšlí nad tím, jak by bylo možné integrovat připomínky komentátorů, a následně otevírá diskusi, jak dál postupovat ve výzkumu vnitrostátního života EÚLP a judikatury ESLP.

Klíčová slova:
Evropský soud pro lidská práva; Evropská úmluva o lidských právech; implementace; soudcovská argumentace; compliance; zacházení soudů (s externí judikaturou).

Stránky:
413–425
Reference

AKSENOVA, Marina a Iryna MARCHUK. Reinventing or Rediscovering International Law? The Russian Constitutional Court’s Uneasy Dialogue with the European Court of Human Rights. International Journal of Constitutional Law, 2018, roč. 16, č. 4, s. 1322–1346. DOI https://doi.org/10.1093/icon/moy088">https://doi.org/10.1093/icon/moy088

ALAM, M. Shah. Enforcement of International Human Rights Law by Domestic Courts: A Theoretical and Practical Study. Netherlands International Law Review, 2006, roč. 53, č. 3, s. 399–438. DOI https://doi.org/10.1017/S0165070X06003998">https://doi.org/10.1017/S0165070X06003998

AMMANN, Odile. International Law in Domestic courts Through an Empirical Lens: The Swiss Federal Tribunal’s Practice of International Law in Figures. Swiss Review of International and European Law, 2018, roč. 28.

ANDENÆS, Mads Tønnesson, a Eirik BJØRGE. Human Rights and Acts by Troops Abroad: Rights and Jurisdictional Restrictions. European Public Law, 2012, roč. 18, č. 3, s. 473–492.

BJØRGE, Eirik. National Supreme Courts and the Development of ECHR Rights. International Journal of Constitutional Law, 2011, roč. 9, č. 1, s. 5–31.

BJØRGE, Eirik. Domestic Application of the ECHR: Courts as Faithful Trustees. Oxford: OUP, 2015.

BOBEK, Michal. Of Feasibility and Silent Elephants: The Legitimacy of the Court of Justice through the eyes of National Courts. In: ADAMS, Marice, Johan MEEUSEN, Gert STRAETMANS a Henri de WAELE. Judging Europe’s judges: The Legitimacy of Case Law of the European court of Justice Examined. Oxford: Hart, 2012, č. 2, s. 197–234.

ÇALI, Basak. From Flexible to Variable Standards of Judicial Review: The Responsible Domestic Courts Doctrine at the European Court of Human Rights. In: ARNARDÓTTIR, Oddný Mjöll a Antoine BUYSE (eds.). Shifting Centres of Gravity in Human Rights Protection. Routledge, 2016.

FØLLESDAL, Andreas. The Legitimacy Deficits of the Human Rights Judiciary: Elements and Implications of a Normative Theory. Theoretical Inquiries in Law, 2013, roč. 14, s. 339–360.

GERARDS, Janneke a Joseph FLEUREN (eds.). Implementation of the European Convention on Human Rights and of the Judgments of the ECtHR in National Case Law. Cambridge: Intersentia, 2014.

HELFER, Laurence R. Redesigning the European Court of Human Rights: embeddedness as a deep structural principle of the European human rights regime. European Journal of International Law, 2008, roč. 19, č. 1, s. 125–159. DOI https://doi.org/10.1093/ejil/chn004">https://doi.org/10.1093/ejil/chn004

HELFER, Laurence R. a Erik VOETEN. Walking Back Human Rights in Europe? European Journal of International Law, 2020, roč. 31, č. 3, s. 797–827. DOI https://doi.org/10.1093/ejil/chaa071">https://doi.org/10.1093/ejil/chaa071

HUTCHINSON, Terry a Nigel DUNCAN. Defining and Desribing What We Do: Doctrinal Legal Research. Deakin Law Review, 2012, roč. 17, s. 83–119.

KADLEC, Ondřej. Role velkých senátů v rozhodování vrcholných soudů České republiky. Praha: Wolters Kluwer, 2019.

KIRBY, Michael. Domestic courts and international human rights law. The ongoing judicial conversation. Utrecht Law Review, 2010, roč. 6, s. 168–181.

KOSAŘ, David a Jan PETROV. Determinants of Compliance Difficulties among ‘Good Compliers’: Implementation of International Human Rights Rulings in the Czech Republic. European Journal of International Law, 2018, roč. 29, č. 2.

KOSAŘ, David et al. Domestic Judicial Treatment of European Court of Human Rights Case Law: Beyond Compliance. London: Routledge, 2020.

KRATOCHVÍL, Jan. Lidská práva v praxi obecných soudů. Praha: Leges, 2020.

KÜHN, Zdeněk. The Judiciary in Central and Eastern Europe: Mechanical Jurisprudence in Transformation? Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2011.

LARSSON, Olof et al. Speaking Law to Power: The Strategic Use of Precedent of the Court of Justice of the European Union. Comparative Political Studies, 2017, roč. 50, č. 7.

LAUTERPACHT, Hersh. Decisions of Municipal Courts as a Source of International Law. British Yearbook of International Law, 1929, roč. 10.

LUPU, Yonatan a Erik VOETEN. Precedent in International Courts: A Network Analysis of Case Citations by the European Court of Human Rights. British Journal of Political Science, 2012, roč. 42, č. 2. DOI https://doi.org/10.1017/S0007123411000433" target="_blank" data-v-1b245387="" data-v-0157e155="">https://doi.org/10.1017/S0007123411000433

MacCORMICK, Neil. Rhetoric and The Rule of Law: A Theory of Legal Reasoning. Oxford: OUP, 2009.

MADSEN, Mikael Rask. The challenging authority of the European Court of Human Rights: from Cold War legal diplomacy to the Brighton Declaration and backlash. Law & Contemp. Probs, 2016, č. 79.

MADSEN, Mikael Rask. Resistance to the European Court of Human Rights: The Institutional and Sociological Consequences of Principled Resistance. In: BREUER, Marten (eds.). Principled Resistance to ECtHR Judgments – A New Paradigm? Heidelberg: Sringer, 2019, s. 35–52.

MADSEN, Mikael Rask, Pola CEBULAK a Micha WIEBUSCH. Backlash against International Courts: Explaining the Forms and Patterns of Resistance to International Courts. International Journal of Law in Context, 2018, roč. 14, č. 2, s. 197–220. DOI https://doi.org/10.1017/S1744552318000034">https://doi.org/10.1017/S1744552318000034

McCRUDDEN, Christopher. Legal Research and the Social Sciences. Law Quarterly Review, 2006, roč. 122, č. 1, s. 632–646.

MOTOC, Iulia a Ineta ZIEMELE (eds.). The Impact of the ECHR on Democratic Change in Central and Eastern Europe. Oxford: OUP, 2016.

MOWBRAY, Alastair. An examination of the Work of the Grand Chamber of the European Court of Human Rights. Public Law, 2007, č. 3, s. 507–528.

NAURIN, Daniel a Øyvind STIANSEN. The Dilemma of Dissent: Split Judicial Decisions and Compliance With Judgments From the International Human Rights Judiciary. Comparative Political Studies, 2020, roč. 53, č. 6, s. 959–991. DOI https://doi.org/10.1177/0010414019879944">https://doi.org/10.1177/0010414019879944

NOLLKAEMPER, André. National courts and the international rule of law. Oxford University Press, 2011.

NOLLKAEMPER, André a August REINISCH (eds.). International Law in Domestic Courts: A Casebook. Oxford University Press, 2019.

PROTT, Lyndel V. The Style of Judgment in the International Court of Justice. Australian Yearbook of International Law, 1970, roč. 5.

ROBERTS, Anthea. Comparative international law? The role of national courts in creating and enforcing international law. International and Comparative Law Quarterly, 2011, s. 57–92. DOI https://doi.org/10.1017/S0020589310000679">https://doi.org/10.1017/S0020589310000679

SCELLE, Georges. Règles générales du droit de la paix. Recueil des Cours de l’Académie de La Haye, 1933, roč. 46.

SEIBERT-FOHR, Anja a Mark E. VILLIGER. Judgments of the European Court of Human Rights – Effects and Implementation. New York: Routledge, 2015.

SHANY, Yuval. National courts as International Actors: Jurisdictional Implications. Hebrew University International Law Research Paper No. 22-08, 2008.

SMEKAL, Hubert a Katarína ŠIPULOVÁ. DH v Czech Republic Six Years Later: On the Power of an International Human Rights Court to Push Through Systemic Change. Netherlands Quarterly of Human Rights, 2014, roč. 32, č. 3, s. 288–321.

SPANO, Robert. The Future of the European Court of Human Rights – Subsidiarity, Process-Based Review and the Rule of Law. Human Rights Law Review, 2018, roč. 18, č. 3, s. 473–494. DOI https://doi.org/10.1093/hrlr/ngy015">https://doi.org/10.1093/hrlr/ngy015

TZANAKOPOULOS, Antonios. Domestic Courts in International Law: The International Judicial Function of National Courts. Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review, 2011, roč. 34, s. 133–168.

VOETEN, Erik. Populism and Backlashes against International Courts. Perspectives on Politics, 2020, roč. 18, č. 2, s. 407–422. DOI https://doi.org/10.1017/S1537592719000975">https://doi.org/10.1017/S1537592719000975

WILDHABER, Luzius. Criticism and case over-load: Comments on the Future of the European Court of Human Rights. In: FLOGAITIS, Spyridon, Tom ZWART a Julie FRASER (eds.). The European Court of Human Rights and Its Discontents: Turning Criticism into Strength. Cheltenham: Edward Elgar, 2013.

Metriky

0

Crossref logo

0


428

Views

256

PDF views