Poznámky na okraj výsledků výzkumu k vnitrostátnímu soudcovskému zacházení s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva

Vít Alexander Schorm

Abstrakt

Na okraj knihy Domestic Judicial Treatment of European Court of Human Rights Case Law. Beyond Compliance, jež je zprávou o tom, jak naše vrcholné soudy naplňují Evropskou úmluvu o lidských právech, autor ve svých poznámkách konstatuje, že nenaplňování Úmluvy je protisystémové jednání a vnitrostátní soudy by v pochybnostech či při nesouhlasu měly s Evropským soudem pro lidská práva zásadně vést dialog. To, že výzkum neodhalil žádné závažné nedostatky, zapadá do příznivého kontextu České republiky a aktivit souvisejících s výkonem rozsudků Soudu. Odpovědi všech tří vrcholných soudů na právní problémy analyzované na mikroúrovni nemusí být z hlediska judikatury Soudu vždy uspokojivé (zásada ne bis idem nebo úřední změna pohlaví). Někdy musejí soudy reagovat na obavy zákonodárce z otevření právní úpravy (restituce majetku nebo regulace nájemného). V oblasti vzdělávání romských dětí se soudy prakticky neangažovaly, a to pro nedostatek vhodných návrhů na zahájení řízení. Kniha je podle autora článku kamínkem v dosud nedokončené mozaice zkoumání problematiky dodržování lidskoprávních závazků státy.


Bibliografická citace

SCHORM, Vít Alexander. Poznámky na okraj výsledků výzkumu k vnitrostátnímu soudcovskému zacházení s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2021, č. 2, s. 389-401. [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/15270

Klíčová slova

Evropský soud pro lidská práva; výkon rozsudků Evropského soudu pro lidská práva; Ústavní soud; Nejvyšší soud; Nejvyšší správní soud; respektování judikatury Evropského soudu pro lidská práva; dodržování mezinárodních závazků; lidská práva; ne bis in idem

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/CPVP2021-2-10