Úvaha nad knihou Domestic Judicial Treatment of European Court of Human Rights Case Law: Beyond Compliance

Veronika Bílková

Abstrakt

Tento text oceňuje přínos knihy Domestic Judicial Treatment of European Court of Human Rights Case Law: Beyond Compliance (KOSAŘ, D. et al. Routledge, 2020), a to zejména jako případové studie požívání judikatury Evropského soudu pro lidská práva českými vrcholnými soudy. Poukazuje však na to, že autoři svůj příspěvek k poznání v některých aspektech ne zcela vysvětlili. Upozorňuje také na některá zjištění knihy, kterým by prospěla propracovanější argumentace a přesvědčivější propojení mezi daty a závěry z nich vyvozovanými.

Bibliografická citace

BÍLKOVÁ, Veronika. Úvaha nad knihou Domestic Judicial Treatment of European Court of Human Rights Case Law: Beyond Compliance. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2021, č. 2, s. 353-361. [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/15267

Klíčová slova

Compliance; Evropský soud pro lidská práva; vrcholné soudy; Evropská úmluva pro lidská práva; případová studie.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ALAM, Shah M. Enforcement of International Human Rights Law by Domestic Courts: A Theoretical and Practical Study. Netherlands International Law Review, 2006, roč. 53, č. 1, s. 399–438. DOI https://doi.org/10.1017/S0165070X06003998

ALSCHNER, Wolfgang, Joost PAUWELYN a Sergio PUIG. The Data-Driven Future of International Economic Law. Journal of International Economic Law, 2017, roč. 20, č. 2, s. 217–231. DOI https://doi.org/10.1093/jiel/jgx020

DRULÁK, Petr. Mezinárodní vztahy – časopis a disciplína. Mezinárodní vztahy, 2001, č. 1.

DRULÁK, Petr. Přestaňme dohánět, začněme tvořit! Budoucnost českého oboru mezinárodních vztahů. Mezinárodní vztahy, 2009, č. 3.

KIRBY, Michael. Domestic courts and international human rights law The ongoing judicial conversation, Utrecht Law Review, 2010, roč. 6, č. 1, s. 168–181.

KOŘAN, Michal. Jednopřípadová studie. In: DRULÁK, Petr (ed.). Jak zkoumat politiku. Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál, 2008.

KOSAŘ, David, Jan PETROV, Katarína ŠIPULOVÁ, Hubert SMEKAL, Ladislav VYHNÁNEK a Jozef JANOVSKÝ. Domestic Judicial Treatment of European Court of Human Rights Case Law. Beyond Compliance. Abingdon: Routledge, 2020.

KUHN, Thomas S. Struktura vědeckých revolucí. Praha: Oikoymenh, 2008.

LINOS, Katerina. How to Select and Develop International Law Case Studies: Lessons from Comparative Law and Comparative Politics. American Journal of International Law, 2015, roč. 109, č. 3, s. 475–485. DOI https://doi.org/10.5305/amerjintelaw.109.3.0475

NOLLKAEMPER, André a August REINISCH (eds.). International Law in Domestic Courts: A Casebook. Oxford University Press, 2019.

SLAUGHTER, Anne Marie, Alec STONE SWEET a Joseph WEILER (eds.). The European Court and National Courts: Doctrine & Jurisprudence: Legal Change in its Social Context. Hart, 2003.

ŠADL, Urška a Henrik Palmer OLSEN. Can Quantitative Methods Complement Doctrinal Legal Studies? Using Citation Network and Corpus Linguistic Analysis to Understand International Courts. Leiden Journal of International Law, 2017, roč. 30, č. 2, s. 327–349.

TZANAKOPOULOS, Antonios. Domestic Courts in International Law: The International Judicial Function of National Courts. Loyola of Los Angeles International And Comparative Law Review, 2011, roč. 34, s. 133–168.

https://doi.org/10.5817/CPVP2021-2-7