SKOCZEŃ, Izabela. Implicatures within Legal Language

Ondřej Glogar

Abstrakt

Recenze - SKOCZEŃ, Izabela. Implicatures within Legal Language

Cham: Springer, 2019, 172 s. ISBN 978-3-030-12534-9.

Bibliografická citace

GLOGAR, Ondřej. SKOCZEŃ, Izabela. Implicatures within Legal Language. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2021, č. 2, s. 427-433. [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/14561

Klíčová slova

Právní jazyk; pragmatika; interpretace.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

CAPONE, Alessandro a Francesca POGGI (eds.). Pragmatics and law: philosophical pesrspectives. Cham: Springer, 2016, Perspectives in pragmatics, philosophy & psychology. ISBN 978-3-319-30383-3.

ČERNÝ, Jiří. Dějiny lingvistiky. Olomouc: Votobia, 1996, s. 361. ISBN 80-85885-96-4; Popřípadě viz HIRSCHOVÁ, Milada. Pragmatika v češtině. 2. vyd., v Karolinu první, doplněné. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2013, 335 s. ISBN 978-80-246-2233-0.

GRICE, Paul H. Logic and Conversation. In: COLE, Peter a Jerry L. MORGAN (eds.). Syntax and Semantics 3 [online]. New York: Academic Press, 1975 [cit. 11. 2. 2021]. ISBN 978-0127854236. Dostupné z: https://www.ucl.ac.uk/ls/studypacks/Grice-Logic.pdf

HAVRÁNEK, Bohuslav et al. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Praha: Ústav pro jazyk český, v. v. i., 2011 [cit. 11. 2. 2021]. Dostupné z: https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=za&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no

HIRSCHOVÁ, Milada. Pragmatika v češtině. 2. vyd., v Karolinu první, doplněné. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2013, 335 s. ISBN 978-80-246-2233-0.

MARMOR, Andrei. The Language of Law. Oxford: Oxford University Press, 2014, 163 s. ISBN 978-0198714538.

SKOCZEŃ, Izabela. Minimal Semantics and Legal Interpretation. International Journal for the Semiotics of Law – Revue internationale de Sémiotique juridique [online]. 2016, roč. 29, s. 615–633 [cit. 11. 2. 2021]. ISSN 1572-8722. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1007/s11196-015-9448-3

SKOCZEŃ, Izabela. Implicatures within Legal Language. Cham: Springer, 2019. ISBN 978-3-030-12534-9.

WEINBERGER, Ota. Norma a instituce: (úvod do teorie práva). Brno: Masarykova univerzita, 1995. ISBN 80-210-1123-8.