Za prof. JUDr. Jozefem Klimkem, DrSc. (10. 2. 1942–24. 1. 2021) /Ohlédnutí poněkud osobní/

Roč.29,č.1(2021)

Abstrakt
Dolehla na mne těžká povinnost, které se však nemohu, ale hlavně nechci zříct: napsat o člověku, který před necelými třiceti lety rázně vstoupil do mého života a s nímž jsem v následujících letech strávil spoustu příjemných, a – i když to zní nepatřičně obřadně – pro mne nesmírně obohacujících a důležitých chvil. A který tu už bohužel není.