ZAVRŠNIK, Aleš. Kyberkriminalita

Veronika Skalická

Abstrakt

Recenze - ZAVRŠNIK, Aleš. Kyberkriminalita
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, 148 s. ISBN 978-80-7552-758-5.

Bibliografická citace

SKALICKÁ, Veronika. ZAVRŠNIK, Aleš. Kyberkriminalita. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2020, č. 3, s. 519–524. [cit. 2021-01-21]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/13736

Klíčová slova

Kyberkriminalita; IT; Slovinsko; cloud computing.

Plný Text: