BRUNOVÁ, Markéta. Novodobý vývoj a stav vězeňství v České a Slovenské republice

Ondřej Klabačka

Abstrakt

Recenze - BRUNOVÁ, Markéta. Novodobý vývoj a stav vězeňství v České a Slovenské republice
Praha: Leges, 2020, 224 s., Teoretik. ISBN 978-80-7502-408-4.

Bibliografická citace

KLABAČKA, Ondřej. BRUNOVÁ, Markéta. Novodobý vývoj a stav vězeňství v České a Slovenské republice. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2020, č. 3, s. 503–517. [cit. 2021-01-21]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/13723

Klíčová slova

Vězeňství; výkon trestu odnětí svobody.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BĚLÍKOVÁ, P. Jak funguje výstupní oddělení. České vězeňství [online]. 2013, č. 1, s. 16 [cit. 27. 8. 2020]. Dostupné z: https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2017/03/CV_1_2013.pdf

DOUBEK, P. Prevence mučení a národní preventivní mechanismus. PRÁVO21 [online]. 2019 [cit. 17. 7. 2020]. Dostupné z: https://pravo21.online/pravo/prevence-muceni-a-narodni-preventivni-mechanismus

HUSSEINI, F. Právo na informace ve vztahu k vnitřním předpisům Vězeňské služby ČR. In: Cofola international 2011. Brno: Masarykova univerzita, 2011 [cit. 27. 8. 2020]. ISBN 978-80-210-5582-7. Dostupné z: https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2011/files/participace/Husseini_Faisal_6194.pdf

CHMELÍK, J. Trestní právo hmotné – obecná část. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-785-0.

KALVODOVÁ, Věra. Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-706-3.

MÁČAJ, A. Detencia a medzinárodné štandardy v kontexte verejného obstarávania v Slovenskej republike. Příspěvek z konference Dny práva 2019 pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně.

SHALEV, S. A sourcebook on solitary confinement. London: Mannheim Centre for Criminology, 2008. ISBN 978-0-85328-314-0. Dostupné z: http://www.solitaryconfinement.org/sourcebook

SVOBODA, M. Problematika transsexuálních osob ve výkonu trestu odnětí svobody. České vězeňství, 2017, č. 4, s. 15–16,. Dostupné z: https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2018/03/CV_4_2017Kompr.pdf

SVOBODA, M. Zamyšlení nad změnou vnější diferenciace věznic z hlediska opravných prostředků proti stanovení stupně zabezpečení. Trestněprávní revue, 2018, č. 10, s. 234–236.

ŠABATOVÁ, A., M. SVOBODA, J. MATUŠKA a M. KLUMPAR. Vězeňství II. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2019, s. 17, Sborník stanovisek veřejného ochránce práv. ISBN 978-80-7598-410-4. Dostupné z: https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Publikace/sborniky_stanoviska/Sbornik_Vezenstvi_II.pdf

TITTLOVÁ, M. Zákon o výkone trestu odňatia slobody. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 86. ISBN 978-80-8168-654-2.

TITTLOVÁ, M. a D. KNÁPKOVÁ. Penológia. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-8168-524-8.

VANÍŠKOVÁ, N. Výkon trestu odňatia slobody u žien. Dizertačná práce. Bratislava: Fakulta práva Paneurópskej Vysokej Školy, 2018. Dostupné z: https://cms.crzp.sk/

VIDOVIĆOVÁ, L., P. WIJA a kol. Senioři a stárnutí ve vězení: Sonda do problematiky starších odsouzených. Praha: Česká společnost pro gerontologii, 2020. ISBN 978-80-907663-1-0. Dostupné z: https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2020/05/Publikace_Starnuti_ve_vezeni_2020.pdf