Důležitost kontextu při používání judikatury

Linda Tvrdíková

Abstrakt

Při interpretaci právních norem dochází k tomu, že interpreti pracují s judikaturou a odkazují na vybrané části soudních rozhodnutí, nebo konkrétně pak na právní věty. To se může jevit jako zcela neproblematické a dokonce jako vhodný prostředek k zajištění právní jistoty, a tedy toho, aby soudní rozhodování nebylo nepředvídatelné. Tím by se mohlo zdát, že to vede k větší míře spravedlnosti, kdy stejné, nebo podobné případy jsou rozhodovány stejně. V tomto článku bude poukázáno na to, že pokud dochází k tomuto používání judikatury a právních vět bez ohledu na kontext, může to naopak vést k tomu, že může docházet k nespravedlnostem. Tento článek si klade za cíl poukázat na to, že kontext je při interpretaci a v důsledku toho i při následném užívání judikatury a právních vět velice důležitým aspektem, který nesmí být opomíjen.

Bibliografická citace

TVRDÍKOVÁ, Linda. Důležitost kontextu při používání judikatury. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2020, č. 4, s. 587-612. [cit. 2021-10-18]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/13649

Klíčová slova

Kontext; význam; interpretace; filosofie; kognitivní vědy.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

AUSTIN, John. Význam slova. Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu [online]. 1998, roč. 5, č. 3, s. 250–265 [cit. 28. 4. 2020]. Dostupné z: https://philpapers.org/rec/AUSVS

BERGEN, Benjamin K. Louder Than Words: The New Science of How the Mind Makes Meaning. New York: Ingram Publisher Services US. ISBN 98-0465028290.

BERKUM, Jos J. A. van, Bregje HOLLEMAN, Mante S. NIEUWLAND, Marte OTTEN a Jaap MURRE. Right or wrong? The Brain’s fast response to marally objectionable statements. Psychological Science, 2009, roč. 20, s. 1092–1099. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2009.02411.x

BINDER, Jeffrey R., Rutvik H. DESAI, William W. GRAVES a Lisa.L. CONANT. Where is the semantic system? A critical review and meta-analysis of 120 functional neuroimaging studies. Cerebral Cortex, 2009, roč. 19, s. 2767–2796. ISSN 1047-3211. https://doi.org/10.1093/cercor/bhp055

BOBEK, Michal, Zdeněk KÜHN a kol. Judikatura a právní argumentace. 2. vyd. Praha: Auditorium, 2013. ISBN 978-80-87284-35-3.

BRANDOM, Robert B. Articulating Reasons: An Inroduction to Inferentialism. Harvard: Harvard University Press, 2001. ISBN 978-0674006928.

BREST, Paul a Linda Hamilton KRIEGER. Problem solving, decision making and professional judgment: A Guide for Lawyers and Policymakers, Oxford: Oxford University Press, 2010. ISBN 9780195366327.

BROŽEK, Bartosz. Legal Mind. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. ISBN 978-108-49325-3.

DAMASIO, Antonio et al. Decoding the Neural Representation of Story Meanings Across Languages. Human Brain Mapping, 2017, roč. 38, č. 12. ISSN 1097-0193. https://doi.org/10.1002/hbm.23814

DAMASIO, Antonio. Descarte’s Error. Velká Británie: Vintage Publishing, 2006. ISBN 978-0099501640.

DAMASIO, Antonio. Neuroscience and Ethics: Intersection. American Journal of Bioethics, 2007, roč. 7, č. 1, leden. https://doi.org/10.1080/15265160601063910

DAMASIO, Hanna, Daniel TRANEL, Thomas GRABOWSKI, Ralph ADOLPHS a Antonio DAMASIO. Neural systems behind word and concept retrieval. Cognition, 2004, roč. 92, s. 179–229. ISSN 0010-0277. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2002.07.001

DRÁPAL, Jakub. Martin Madej: Hranice abstrakce v právní vědě. Jiné právo [online]. [cit. 28. 4. 2020]. Dostupné z: https://jinepravo.blogspot.com/2018/04/martin-madej-hranice-abstrakce-v-pravni.html

FALLON, Richard H., Jr. The Meaning of Legal „Meaning“ and Its Implications for Theories of Legal Interpretation. The University of Chicago Law Review, 2015.

FISH, Stanley. Intention Is All There Is: A Critical Analysis of Aharon Barak’s Purporsive Interpretation in Law. Cardozo Law Review. 2007–2008, roč. 29, s. 1109–1146. Dostupné z: https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/cdozo2&div=44&id=&page= [cit. 30. 4. 2020].

GILOVICH, Thomas. How We Know What Isn’t So, the Falliability of Human Reason in Everyday Life. Dotisk vydání. New York: Free Press, 1993. ISBN 978-0029117064.

GRABOWSKI, Thomas, Hanna DAMASIO, Daniel TRANEL, Laura L. Boles PONTO, Richard D. HICHWA a Antonio DAMASIO. A role for left temporal pole in the retrieval of words for unique entities. Human Brain Mapping, 2001, roč. 13, s. 199–212. ISSN 1097-0193. https://doi.org/10.1002/hbm.1033

GRICE, Paul. Studies in the Way of Words. Harvard: Harvard University Press, 1991. ISBN 978-0674852716.

HART, Henry M. a Albert M. SACKS. The Legal Process: Basic Problems in the Making and Application of Law. University Casebook Series: Foundation Press, 1995. ISBN 978-1566622363.

HILTON, Denis J. a Ben R. SLUGOSKI. Knowledge-based causal attribution: The abnormal conditions focus model. Psychological Review, 1987, roč. 93, č. 1, s. 75–88. https://doi.org/10.1037/0033-295X.93.1.75

JOSEPH, R. The right cerebral hemisphere: emotion, music, visual-spatial skills, body-image, dreams, and awareness. Journal of Clinical Psychology, 1988, roč. 44, č. 5, s. 630–673. https://doi.org/10.1002/1097-4679(198809)44:5<630::AID-JCLP2270440502>3.0.CO;2-V

KREITLER, Shulamith a Hans KREITLER. Meaning effects of context. Discourse Processes [online]. 1993, roč. 16, č. 4 [cit. 28. 4. 2020]. https://doi.org/10.1080/01638539309544848 Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01638539309544848

LEE, Thomas R. a Stephen C. MOURITSEN. Judging Ordinary Meaning. The Yale Law Journal, 2018, roč. 127, č. 788, s. 792–879.

MANNING, John F. The Absurdity Doctrine. Harvard Law Review [online]. 2003, roč. 116, č. 8 [cit. 30. 4. 2020]. https://doi.org/10.2307/1342768 Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/pdf/1342768.pdf?seq=1

MANNING, John F. What Devides Textualists from Purposivists? Columbia Law Review [online]. 2006, roč. 106, č. 1 [cit. 30. 4. 2020]. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/4099461?seq=1

MARMOR, Andrei. The Language of Law. Oxford: Oxford University Press, 2014. ISBN 978-0-19-871453-8.

MILLER, Alan D. a Ronen PERRY. The Reasonable Person. New York University Law Review [online]. 2012, roč. 87, č. 2 [cit. 30. 4. 2020]. Dostupné z: https://www.academia.edu/2746736/Reasonable_Person_The

MYŠKA, Matěj, Terezie SMEJKALOVÁ, Jaromír ŠAVELKA a Martin ŠKOP. Creative Commons and Grand Challenge to Make Legal Language Simple. In: PALMIRANI, Monica, Ugo PAGALLO, Pompeu CASANOVAS a Giovanni SARTOR. AI Approaches to the Complexity of Legal Systems. Models and Ethical Challenges for Legal Systems, Legal Language and Legal Ontologies, Argumentation and Software Agents. Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 2012. ISBN 978-3-642-35730-5. https://doi.org/10.1007/978-3-642-35731-2_19

Nález Ústavního soudu ze dne 6. 4. 2005, sp. zn. II. ÚS 87/04.

Nález Ústavního soudu ze dne 8. 6. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 3/09.

Neurologické zobrazování mozku. Wikisofia [online]. ISSN 2336-5897 [cit. 20. 5. 2020]. Dostupné z: https://wikisofia.cz/wiki/Neurologick%C3%A9_zobrazov%C3%A1n%C3%AD_mozku

Odlišné stanovisko soudce Miloslava Výborného, ke kterému se připojily Ivana Janů, Dagmar Lastovecká a Eliška Wagnerová, k nálezu Ústavního soudu ze dne 23. 9. 2008, sp.zn. Pl. ÚS 11/08.

PEREGRIN, Jaroslav. Wittgenstein a pravidla našich jazykových her. jarda.peregrin.cz [online]. S. 3 [cit. 29. 4. 2020]. Dostupné z: http://ww.jarda.peregrin.cz/mybibl/PDFTxt/536.pdf

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 11. 9. 2003, sp. zn. 31 Cdo 1222/2001.

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 9. 2008, čj. 2 As 57/2008-84.

SANFORD, Anthony J. a Catherine EMMOTT. Mind, Brain and Narrative. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-1139084321. https://doi.org/10.1017/CBO9781139084321

SCALIA, Antonin. Common-law courts in a Civil-Law Systém: The Role of the Federal Courts in Interpreting the Constitution and Law. Mason Lec [online]. S. 22 [cit. 30. 4. 2020]. Dostupné z: http://masonlec.org/site/files/2012/05/Rao_Scalia-essay.pdf

SCALIA, Antonin. Reading Law: The Interpretation of Legal Texts. West, 2012. ISBN 978-0314275554.

SEARLE, John R. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1970. ISBN 978-0521096263.

SIBLEY, W. M. The Rational versus the Reasonable. The Philosophical Review [online]. 1953, roč. 62, č. 4 [cit. 30. 4. 2020]. https://doi.org/10.2307/2182461 Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/2182461?seq=1

SMEJKALOVÁ, Terezie. Judikatura, nebo precedens? Právník, 2009, č. 19. Dostupné z: Codexis [právní informační systém]. ATLAS consulting [cit. 10. 5. 2020].

SOLUM, Lawrence B. The Fixation thesis: The Role Of Historical Fact In Original Meaning. Notre Dame Law Review [online]. Roč. 91, č. 1 [cit. 30. 4. 2020]. Dostupné z: https://scholarship.law.nd.edu/ndlr/vol91/iss1/1/

Stanovisko Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2005, sp.zn. Pl. ÚS-st. 21/05.

TOMASELLO, Michael. Natural History of Human Thinking. Harvard: Harvard University Press, 2018. ISBN 978-0674986831.

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2018, sp.zn. 30 Cdo 5008/2017.

Usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 7. 2012, sp. zn. II. ÚS 2554/12.

Usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 7. 2008, sp. zn. III. ÚS 1538/08.

Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 70/1996 Sb., o Úmluvě o celním projednávání mezinárodních přeprav nákladů prováděných automobilovou dopravou.

WEBER, Rennie a Jennifer CROCKER. Cognitive proces in the revision of stereotypic belief. Journal of Personality and Social Psychology, 1983, roč. 45, č. 5 [cit. 6. 11. 2019]. https://doi.org/10.1037/0022-3514.45.5.961 Dostupné z: https://www.researchgate.net/profile/Jennifer_Crocker/publication/224012674_Cognitive_Processes_in_the_Revision_of_Stereotypic_Beliefs/links/09e41510981c58f1bc000000/Cognitive-Processes-in-the-Revision-of-Stereotypic-Beliefs.pdf

WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. Praha: Filozofický ústav AV ČR, 1993. ISBN 8070070404.

WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. Cit. dle HUBÍK, Stanislav. Wittgenstein – filosofie kompromisu a rezignace. K rané a pozdní koncepci filosofie u L. Wittgensteina. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Studia minora facultatis philosophicae Universitatis brunensis, 1974/1975, B 21–22.

Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník.

Zákon č. 6/2002 Sb., zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správ soudů a o změně některých dalších zákonů.

https://doi.org/10.5817/CPVP2020-4-3