ŽÁK KRZYŽANKOVÁ, Katarzyna. Právní interpretace – mezi vysvětlováním a rozuměním

Linda Tvrdíková

Abstrakt

Recenze publikace - ŽÁK KRZYŽANKOVÁ, Katarzyna. Právní interpretace – mezi vysvětlováním a rozuměním.
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, 300 s. ISBN 978-80-7598-404-3.

Bibliografická citace

TVRDÍKOVÁ, Linda. ŽÁK KRZYŽANKOVÁ, Katarzyna. Právní interpretace – mezi vysvětlováním a rozuměním. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2020, č. 2, s. 301–305. [cit. 2021-05-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/13321

Plný Text: