Qualification Problem in Administrative Law

Jakub Handrlica

Abstrakt

Jakým způsobem kvalifikovat právní povahu cizích správních aktů, které podle předpisů našeho vnitrostátního práva vyvolávají právní účinky v rovině našeho práva? Tato otázka, označovaná v odborné literatuře jako „kvalifikační problém“, dlouhodobě budí zájem nejenom právní teorie, ale také právní praxe. Při kvalifikaci cizích správních aktů má tuzemský správní orgán v zásadě tři možnosti: kvalifikace na základě legis fori, legis causae, nebo kvalifikaci na základě autonomního pojetí. Tento článek předkládá argumenty pro kvalifikaci cizích správních aktů na základě legis fori.

Bibliografická citace

HANDRLICA, Jakub. Qualification Problem in Administrative Law. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2020, č. 3, s. 337–352. [cit. 2021-01-21]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/13298

Klíčová slova

Kvalifikační problém; mezinárodní právo správní; procesní právo; lex fori; lex causae; autonomní kvalifikace.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ARMSTRONG, K. Mutual recognition. In: BARNARD, C. and J. SCOTT (eds.). The Law of the Single European Market. Oxford: Hart Publishing, 2002, pp. 225-268.

BASSI, N. Mutuo riconoscimento e tutela giurisdizionale. La circolazione degli effeti del provvedimento amministrativo straniero fra diritto europeo e protezione degli interessi del terzo. Milano: Ed. Guiffré, 2008.

BISCOTTINI, G. Diritto amministrativo internazionale. La rilevanza degli atti amministrativi stranieri. Padova: CEDAM, 1964.

BISCOTTINI, G. Diritto amministrativo internazionale. La circolazione degli uomini e delle cose. Padova: CEDAM, 1966.

BOCANEGRA SIERRA, R. and J. GARCIA LUENGO. Los actos administrativos transnacionales. Revista de administración pública, 2008, no. 177, pp. 9-29.

BURBAUM, S. Rechtsschutz gegen transnationales Verwaltungshandeln. Baden, 2003.

DE LUCIA, L. Administrative Pluralism, Horizontal Cooperation and Transnational Administrative Acts. Review of European Administrative Law, 2012, Vol. 5, no. 1, pp. 17-45.

FEDOZZI, P. Il diritto amministrativo internazionale (nozioni sistematiche). Perugia: Unione tipografica cooperativa, 1901.

GERONTAS, A. Deterritorialization in Administrative Law: Exploring Transnational Administrative Decisions. Columbia Journal of European Law, 2013, vol. 19, no. 3, pp. 432-433.

GLASER, M. Internazionale Verwaltungsbeziehungen. Tübingen: Mohr Siebeck, 2005.

GROF, A. Zum “internationalen Verwaltungsrecht”. Juristische Blätter, 1986, vol. 108, no. 2, pp. 213-218.

HANDRLICA, J. International administrative law and Administrative Acts. Czech Yearbook of Public & Private International Law, 2016, vol. 7, pp. 105-121.

HANDRLICA, J. Transteritoriální správní akty. Studie z mezinárodního správního práva. Praha: Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, 2017.

HANDRLICA, J. Foreign Law as Applied by Administrative Authorities. Zbornik Pravnog Fakulteta u Zagrebu, 2018, vol. 68, no. 2, pp. 193-215.

HANDRLICA, J. Revisiting International Administrative Law as a Legal Discipline. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2018, vol. 39, no. 3, pp. 1237-1256.

HEMLER, A. Die Methodik der „Eingriffsnorm“ im modernen Kollisionsrecht. Tübingen: Mohr Siebeck, 2019.

HOFFMAN, G. Internationales Verwaltungsrecht, in: Münch, I. (ed.), Besonderes Verwaltungsrecht, Berlin 1985, pp. 851-853.

JARCK, C. Abänderung und Aufhebung ausländischer Staatshoheitsakte im internationalen Rechtsverkehr. Göttingen: Georg-August Universität, 1954.

KEESEN, A. European Administrative Decisions. Groningen: Europa Law Publishing, 2009.

KEGEL, G., Schurig, K. Internationales Privatrecht, 9th ed., München: C.H. Beck, 2004.

KMENT, M. Grenzüberschreitendes Verwaltungshandeln: Transnationale Elemente deutschen Verwaltungsrechts. Tübingen: Mohr Siebeck, 2010.

KONIG, K. Die Anerkennung der ausländischen Verwaltungsakten. Köln: Verlag C. Heymann, 1965.

MENZEL, J. Internationales Öffentliches Recht. Verfassungs- und Verwaltungsgrenzrecht in Zeiten offener Staatlichkeit. Tübingen: Mohr Siebeck, 2011.

MICHAELS, S. Anerkennungspflichten im Wirtschaftsverwaltungsrecht der Europäischen Gemeinschaft und der Bundesrepublik Deutschland, Berlin: Duncker & Humblot, 2004.

NEßLER, V. Der transnationale Verwaltungsakt: zur Dogmatik eines neuen Rechtsinstituts. Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, 1995, vol. 32, no. 6, pp. 863-873.

NEUMEYER, K. Internationales Verwaltungsrecht, Allgemeiner Teil. Zürich: Verlag J. Schweitzer (A. Sellier), 1936.

NGUYEN, M. Droit administratif international. Zeitschrift für schweizerisches Recht, 2007, vol. 125, no. 3, pp. 77-125.

OEHLER, C. Die Kollisionsordnung des Allgemeinen Verwaltungsrechts. Tübingen: Mohr Siebeck, 2005.

PAMBOUKIS, C. Lʼacte quasi public en droit international privé. Revue critique de droit international privé, 1993, vol. 42, no. 5, pp. 565-590.

POTOČNÝ, M. Výklad českého mezinárodního práva správního. In: Veřejná správa a právo: Pocta Dušanu Hendrychovi k 70. Narozeninám. Praha: C. H. Beck, 1997, pp. 213-219.

REINACHER, K. Die Vergemeinschaftung von Verwaltungsverfahren am Beispiel der Freisetzungsrichtlinie. Berlin: Tenea Verlag, 2005.

RODRIGUÉZ ARANA MUNOZ, J. (ed), Recognition of Foreign Administrative Acts, New York: Springer, 2016.

RUFFERT, M. Der transnationale Verwaltungsakt. Die Verwaltung, 2001, vol. 34, no. 3, pp. 453-470.

SCHWARZ, M. Grundlinien der Anerkennung im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. Tübingen: Mohr Siebeck, 2016.

WEIß, K. Die Anerkennung ausländischer Verwaltungsakte. Flenje: Verlag Seesen, 1932.

WENANDER, H. Recognition of Foreign Administrative Decisions. Balancing International Co-operation, National Self-Determination, and Individual Rights. Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 2011, vol. 71, pp. 755-785.

https://doi.org/10.5817/CPVP2020-3-2