VRABKO, Marián a kolektív. Správne právo hmotné. Všeobecná časť.

František Halml

Abstrakt

Recenze publikace

VRABKO, Marián a kolektív. Správne právo hmotné. Všeobecná časť.
2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2018, 338 s. ISBN 978-80-89603-68-9.

 

Bibliografická citace

HALML, František. VRABKO, Marián a kolektív. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2019, č. 4, s. 561-564. [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/12613

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

HENDRYCH, Dušan. Správní právo. Obecná část. 9. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016, 570 s. ISBN 978-80-7400-624-1.

KOPECKÝ, Martin. Správní právo. Obecná část. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019, 536 s. ISBN 978-80-7400-727-9.

PRŮCHA, Petr. Správní právo. Obecná část. 8., doplněné a aktualizované vyd. Brno: Doplněk, 2012, 428 s. ISBN 978-80-7239-281-0.

SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 3., aktualizované a upravené vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, 497 s. ISBN 978-80-7478-002-8.

VRABKO, Marián a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 2. vyd. Bratislava: C. H. Beck, 2018.