Úvodní slovo

redakce ČPVP

Abstrakt

Časopis pro právní vědu a praxi standardně vychází 4x ročně. Tuto pravidelnost jsme výjimečně „narušili“ speciálním číslem. Letošní rok byl pro zvláštní číslo časopisu mimořádně vhodný, a to hned ze dvou důvodů. Jako zakládající fakulta Masarykovy univerzity slaví Právnická fakulta MU sté výročí svého založení a současně si připomíná padesáté výročí svého znovuobnovení v roce 1969. Redakční rada Časopisu pro právní vědu a praxi se k těmto oslavám rozhodla vydat speciální historicky a vzpomínkově laděné číslo.

Bibliografická citace

ČPVP, redakce. Úvodní slovo. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2019, č. 100, s. 3. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/12608

Plný Text: