NEIER, Christina. Der Kernbestandsschutz der Unionsbürgerschaft

Anna Katerina Vintrová

Abstrakt

Recenze publikace

NEIER, Christina. Der Kernbestandsschutz der Unionsbürgerschaft
Baden-Baden: Nomos, 2019, 290 s. ISBN 978-3-8487-5526-4.

Bibliografická citace

VINTROVÁ, Anna. NEIER, Christina. Der Kernbestandsschutz der Unionsbürgerschaft. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2019, č. 3, s. 399–403. [cit. 2021-01-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/12467

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BRINK, Martijn. EU citizenship and (fundamental) rights: Empirical, normative, and conceptual problems. European Law Journal [online]. 2019, roč. 25, č. 1, s. 21–36. ISSN 1351-5993.

EIJKEN, Hanneke van. EU citizenship & the constitutionalisation of the European Union. Groningen: Europa Law Publishing, 2015, European administrative law series. ISBN 9789089521569.

KOSTAKOPOULOU, D. European Union Citizenship: Writing the future. European Law Journal, 2007, roč. 13, č. 5, s. 623–646. ISSN 1351-5993. DOI https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00387.x

NEIER, Christina. Der Kernbestandsschutz der Unionsbürgerschaft. Baden-Baden: Nomos, 2019. ISBN 978-3-8487-5526-4.

SEHNÁLEK, David. Občanství Evropské unie – nedopsaná kapitola unijního práva. IURIDICA, 2013, č. 2, s. 57–65. ISSN 0323-0619.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 15. července 1964, Flaminio Costa proti E.N.E.L., věc C-6/64. In: Sbírka rozhodnutí. 1964, s. 01141.

Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 7. března 1985, Van Gend & Loos NV proti Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, věc C-32/84. In: Sbírka rozhodnutí. 1985, s. 00779.

Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 2. března 2010, Janko Rottmann proti Freistaat Bayern, věc C-135/08. In: Sbírka rozhodnutí. 2010, s. I-01449.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 20. září 2001, Rudy Grzelczyk proti Centre public d‘aide sociale d‘Ottignies-Louvain-la-Neuve, věc C-184/99. In: Sbírka rozhodnutí. 2001, s. I-06193.