KOPECKÝ, Martin. Správní právo. Obecná část

František Halml

Abstrakt

Recenze publikace - KOPECKÝ, Martin. Správní právo. Obecná část


Praha: C. H. Beck, 2019, 536 s. ISBN 978-80-7400-727-9.

Bibliografická citace

HALML, František. KOPECKÝ, Martin. Správní právo. Obecná část. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2019, č. 2, s. 285–288. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/12297

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

HENDRYCH, Dušan. Správní právo. Obecná část. 9. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016, 599 s. ISBN 978-80-7400-624-1.

KOPECKÝ, Martin. Správní právo. Obecná část. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019, 536 s. ISBN 978-80-7400-727-9.

PRŮCHA, Petr. Správní právo. Obecná část. 8., doplněné a aktualizované vyd. Brno: Doplněk, 2012, 427 s. ISBN 978-80-7239-281-0.

SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 3., aktualizované a upravené vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 497 s. ISBN 978-80-7478-002-8.