Mezinárodní vědecká konference asociace Henri Capitant

Richard Bartes

Abstrakt

Začátek června letošního roku byl skutečným svátkem pro frankofonní právníky z celého světa, neboť ve dnech 3.–7. června 2019 proběhla (tentokrát) ve Francii mezinárodní vědecká konference tradičně pořádaná asociací Henri Capitant. Jako výchozí téma pro všechny odborné sekce bylo zvoleno „La solidarité“, přičemž posláním vědecké konference bylo v rámci vybraných sekcí (solidarita a rodina; solidarita a hospodářství; solidarita a náhrada škody; solidarita a daňová politika) konfrontovat solidaritu s předmětnou oblastí a zároveň byly brány v úvahu otázky nejenom právní, ale často také ekonomické, sociologické, etické či historické.

Bibliografická citace

BARTES, Richard. Mezinárodní vědecká konference asociace Henri Capitant. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2019, č. 2, s. 291–294. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/12018

Klíčová slova

Henri Capitant; Francie; konference

Plný Text: