Hledání limitů práva (International Roundtable for Semiotics of Law 2019)

Terezie Smejkalová

Abstrakt

Téma letošního Kulatého stolu pro právní sémiotiku, který ve dnech 23.–25. května 2019 hostila Právnická fakulta Univerzity v Coimbře, bylo stanoveno velice široce: vybraní prezentující se zabývali problematikou hranic – limitů – práva a v právu („Limits of Law“).

Bibliografická citace

SMEJKALOVÁ, Terezie. Hledání limitů práva (International Roundtable for Semiotics of Law 2019). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2019, č. 2, s. 289–290. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/11983

Plný Text: