GULLIFER, Louise a Jennifer PAYNE. Corporate Finance Law: Principles and Policy

Kamil Kovaříček

Abstrakt

Recenze publikace - GULLIFER, Louise a Jennifer PAYNE. Corporate Finance Law: Principles and Policy


2. vyd. Oxford: Hart Publishing Ltd., Spojené království Velké Británie a Severního Irska, 2015, 936 s. ISBN 9781849466004.

Bibliografická citace

KOVAŘÍČEK, Kamil. GULLIFER, Louise a Jennifer PAYNE. Corporate Finance Law: Principles and Policy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2019, č. 2, s. 275–279. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/11924

Klíčová slova

Financování obchodních společností; ekvitní financování; dluhové financování; Spojené království

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2007, sp. zn. 29 Odo 984/2005, zveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 30/2008 a navazující.