Vazba a možnosti elektronické kontroly obviněného

Roman Vicherek

Abstrakt

V září 2018 byla konečně fakticky spuštěna elektronická kontrola prostřednictvím elektronického monitorovacího systému. Kromě kontroly trestu domácího vězení, ke kterému je elektronická kontrola primárně určená, je možné tuto kontrolu využít i jako omezení, které zpřísní opatřením nahrazující vazbu podle § 73 odst. 4 TrŘ. Právě možnost, nebo spíše nemožnost využití elektronické kontroly k nahrazení vazby v přípravném řízení se ukázala jako problematická. Na tuto situaci a první postřehy, které vyplynuly při konzultacích mezi soudci, státními zástupci a PMS, poukazuje tento článek.

Bibliografická citace

VICHEREK, Roman. Vazba a možnosti elektronické kontroly obviněného. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2019, č. 1, s. 29–47. [cit. 2020-12-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/11893

Klíčová slova

Důvody vazby; elektronický monitoring; elektronická kontrola.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA. Informace pro soudce a státní zástupce k součinnosti s probační a mediační službou v rámci zajištění elektronického monitoringu. 2018.

RŮŽIČKA, Miroslav a Jana ZEZULOVÁ. Zadržení a vazba v českém trestním procesu. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004.

SCHEINOST, Miroslav, Helena VÁLKOVÁ a kol. Sankční politika a její uplatňování. Praha: IKSP, 2015.

ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád. Komentář. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013.

ČTK. Náramky pro vězně dodá firma SuperCom za 93 milionů korun. Česká justice.cz [online]. Publikováno 22. 2. 2017 [cit. 10. 11. 2018]. Dostupné z: http://www.ceska-justice.cz/2017/02/naramky-pro-vezne-doda-firma-supercom-za-93 milionu-korun/

ČTK. Probační služba uzavřela smlouvu na náramky pro vězně, řízení u ÚOHS stále trvá. Česká justice.cz [online]. Publikováno 26. 9. 2017 [cit. 10. 11. 2018]. Dostupné z: http://www.ceska-justice.cz/2017/09/probacni-sluzba-uzavrela-smlouvu-na-naramky-pro-vezne-rizeni-u-uohs-stale-trva/

ČTK. Ministerstvo v tichosti spustilo náramky pro vězně, zatím kontrolují 30 odsouzených. Česká justice.cz [online]. Publikováno 21. 9. 2018 [cit. 10. 11. 2018]. Dostupné z: http://www.ceska-justice.cz/2018/09/ministerstvo-tichosti-spustilo-naramky-vezne-zatim-kontroluji-30-odsouzenych/

https://doi.org/10.5817/CPVP2019-1-2