Za Zdeňkou Gregorovou…

Naděžda Rozehnalová

Abstrakt

Dne 22. 11. 2018 zesnula ve věku 66 let profesorka JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc., (* 14. 8. 1952 Boskovice), významná osobnost vědy pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Pedagog a vědec, který se nesmazatelně zapsal do vývoje Masarykovy univerzity a její právnické fakulty.

Bibliografická citace

ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Za Zdeňkou Gregorovou…. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2018, č. 4, s. 581-582. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/11435

Plný Text: